Entingen

Virussen en bacteriën zijn continu aanwezig in de omgeving van uw huisdier. Dankzij een goed werkend immuunsysteem krijgen deze over het algemeen geen kans om uw dier ziek te maken. Het immuunsysteem is continu paraat en gaat bij het binnen dringen van een indringer deze meteen te lijf. Sommige ziekteverwekkers kunnen zich echter zo snel vermeerderen dat het immuunsysteem dit niet kan bijbenen. Het geïnfecteerde dier wordt ziek of gaat zelfs dood. Hier bieden entingen een uitkomst.

Als een dier geënt wordt, wordt er een kleine hoeveelheid gedode of verzwakte ziekteverwekker ingespoten. Het immuunsysteem heeft nu de tijd om deze indringer op haar gemak te leren kennen. Deze kennis wordt opgeslagen in het zogenaamde immunologisch geheugen. Wordt dit "geheugen" vaker in een korte tijd met dezelfde verwekker geconfronteerd dan blijft het gedurende langere tijd paraat. Vandaar dat een puppy- of kittenenting in de eerste levensweken herhaald wordt. Raakt uw huisdier na enting besmet met de echte ziekteverwekker dan is hij of zij er klaar voor. De ziekteverwekker maakt geen kans. Het regelmatig (jaarlijks) op maat herenten zorgt er voor dat deze preventieve weerstand op pijl blijft.

Honden kunnen geënt worden tegen: de ziekte van weil, parvo, hondenziekte, hepatitis contagiosa canis, kennelhoest, en hondsdolheid.

De ziekte van Weil, wordt veroorzaakt door een bacterie. Een infectie kan onherstelbare leverschade en de dood tot gevolg hebben. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn het niet alleen ratten en slootwater die de bacterie overbrengen. Honden kunnen elkaar onderling  besmetten. Ook de mens is gevoelig voor deze bacterie.

Parvo, is een zeer besmettelijke virusziekte. Het veroorzaakt vaak heftige diarree en bij pups soms plotselinge sterfte. Parvo verloopt vaak dodelijk.

Hondenziekte, komt wereldwijd voor het is een virus dat het maagdarm- en zenuwstelsel kan aantasten. Ongeveer de helft van de met hondeziekte geïnfecteerde dieren overleeft de besmetting niet.

Hepatitis contagiosa canis, of simpel gezegd, besmettelijke leverziekte. Dieren besmetten zich door contact met de urine van een al besmette hond. Symptomen kunnen variëren van lichte koorts tot een zeer ernstige leverontsteking.

Kennelhoest, is een aandoening van de luchtwegen, deze slaat vaak aan in situaties waar veel honden bij elkaar zijn. Uitbraken zie je dan ook vooral in pensions en bij hondenscholen. Deze enting wordt meestal niet standaard gegeven. Behoort uw hond door bezoek aan cursus of pension tot een risicogroep dan is vaccinatie raadzaam. Veel pensions stellen de enting zelfs verplicht voor hun "vakantiegasten".

Hondsdolheid, is een ook voor de mens gevaarlijke (dodelijke) ziekte. Gelukkig komt deze aandoening in Nederland niet meer voor. Er wordt dan ook niet routinematig tegen geënt. Gaat u naar het buitenland met uw hond dan is de enting niet alleen raadzaam maar ook verplicht. Verschillende landen stellen hierbij nog aanvullende eisen. Gaat uw hond mee naar het buitenland, raadpleeg dan tijdig uw dierenarts met betrekking tot het moment van vaccinatie en eventuele aanvullende eisen.