Afbeelding: titeren

"Titeren" oftewel titer bepaling bij de hond

Het is verstandig uw hond of kat door middel van vaccinaties  bescherming mee te geven tegen veel voorkomende, soms dodelijke, ziekten.
Een pup of kitten heeft basisvaccinaties nodig. Deze dienen tijdens het leven van het dier herhaald te worden. We vragen onze cliënten na de basisvaccinatie jaarlijks terug te komen voor een gezondheidscontrole waarbij we afhankelijk van de entgeschiedenis  in overleg met de eigenaar bepalen welke vaccinaties nodig zijn.

Ons devies is ;    ‘Ent zo min mogelijk, maar wel voldoende!’

Zo wordt uw huisdier niet onnodig belast, blijven de kosten beperkt maar kan het wel een gezond leven leiden.
Tegenwoordig is het bij honden mogelijk om met behulp van een bloedonderzoek te bepalen of er voldoende antilichamen aanwezig zijn voor drie van de vier belangrijkste ziekten: parvo, hondenziekte en besmettelijke leverontsteking. Tegen leptospirose (ziekte van Weil) dient elk jaar gevaccineerd te worden.

Dit bloedonderzoek zou je elk jaar kunnen doen, maar we denken dat dat niet eens nodig is. Als de hond eenmaal goed gereageerd heeft op een vaccinatie met het aanmaken van voldoende antilichamen dan kunnen we er van uitgaan dat de hond beschermd is voor minstens 3 jaar. Voor een goede totale bescherming dien je jaarlijks tegen leptospirose te enten en elke 3 jaar kun je ‘titeren’.

Zo’n titerbepaling kan aantonen dat er bescherming is en dat is handig om te bepalen of een enting nodig is. Dus voor pensions, shows of hondenscholen kan het wenselijk zijn om een titerbepaling te doen, puur om aan te tonen dat de hond beschermd is.
De titerbepaling is ook bruikbaar om bij pups te kijken of ze al geënt kunnen worden of nog niet.
Bij pups is het mogelijk om te kijken wanneer de antilichamen die ze van hun moeder hebben meegekregen weg zijn. Dan is één enting (en daarna een titerbepaling ter controle) genoeg voor een jaar bescherming.

Een titerbepaling is ook nuttig bij honden met een onbekende vaccinatiestatus om te kijken of ze beschermd zijn of niet.
Titerbepaling van individuele dieren voeren we uit op afspraak op de locatie in Hellendoorn op woensdagmiddag. Na het afnemen van het bloedmonster op woensdagmiddag kunt u even wachten op de uitslag. Dan kan daarna de eventuele  enting direct gegeven worden. Ook kunt u er voor kiezen op een andere dag van de week bloed te laten afnemen voor onderzoek. Dit kan op onze beide locaties. U kunt dan de daaropvolgende woensdag de uitslag opvragen met daarbij een entadvies.

Voor grotere aantallen dieren of nestcontroles kan ook op een ander moment een afspraak gemaakt worden.