Afbeelding: Yorkshire in paarse bloemen

Sterilisatie teef

Hoe herkent u de loopsheid?

- De vulva is gezwollen en er komt bloed uit. 
- Uw teef wordt aantrekkelijk voor reuen en zij zullen proberen haar te dekken.

Uw teef krijgt belangstelling voor reuen en zal proberen bij u weg te lopen.
De loopsheid vindt gemiddeld twee keer per jaar plaats en duurt ongeveer drie weken. Tijdens deze drie weken is de teef twee tot drie dagen vruchtbaar. Welke dagen dat zijn verschilt per dier. De eerste loopsheid kondigt zich meestal aan tussen de 6e en 18e levensmaand. Een teef kent geen overgang, dus zal ze haar leven lang loops en dus ook vruchtbaar blijven.

Het voorkomen van de loopsheid
Wanneer u met uw teef geen nestje wilt fokken, kunt u er voor kiezen om de hond te laten steriliseren. Met sterilisatie wordt eigenlijk bedoeld dat de eileiders worden afgebonden tussen de eierstok en de baarmoeder, waardoor de eicellen niet meer in de baarmoeder kunnen komen. Dat is fijn als u niet wilt dat de teef drachtig wordt, maar de loopsheid met alle toestanden eromheen blijft u houden. Daarom kiest niemand hiervoor.

De meeste mensen kiezen voor een operatie waarbij beide eierstokken worden verwijderd. Feitelijk is dat een castratie. Voor het gemak, omdat het in de volksmond nog steeds 'sterilisatie' wordt genoemd, noemen wij het bij een teefje gewoon sterilisatie.

Wat is het doel van de sterilisatie?
Het voorkomen van loopsheid en ongewenste dekkingen, en het voorkomen van ziektes en kwalen die door vrouwelijke hormonen worden opgewekt.

Kan dat niet op andere manieren?
Jawel, de loopsheid kan ook worden voorkomen door injecties met het hormoon proligeston (Delvosteron). Maar daaraan zijn enkele belangrijke nadelen verbonden, waardoor het in de praktijk vrijwel alleen wordt toegepast voor een eenmalige onderdrukking van de loopsheid, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling of een jachtseizoen.

Wat is het beste tijdstip van de sterilisatie?
Het beste moment om de teef te steriliseren is 2 tot 3 maanden na de eerste loopsheid. Plan de operatie niet tijdens of rond de loopsheid; dan bestaat er een verhoogde kans op bloedingen tijdens de operatie. Sterilisatie kan op elke leeftijd, maar ons advies is om dit te doen tussen de eerste en tweede loopsheid.
Men zegt wel eens dat het beter is om de teef voor de operatie eerst een nestje te laten krijgen, maar dat is niet waar! Tijdens de operatie beslist de dierenarts of de baarmoeder eveneens verwijderd moet worden. Dit gebeurt alleen als er afwijkingen te zien zijn. 

Voordelen sterilisatie:
• Het is een definitieve oplossing: geen loopsheid meer, dus geen bloedverlies meer en een verminderde aantrekkelijkheid
  voor reuen.
• Er is niet meer het risico van een ongewenste dekking waardoor uw teef per ongeluk drachtig kan worden.
• Schijnzwangerschap behoort tot het verleden. Sommige honden krijgen namelijk in de weken na een loopsheid een
  verhoogde nesteldrang, worden dikker en hebben soms melk in de klierpakketten. Kortom, ze denken dan dat ze
  drachtig zijn en kunnen hiervan veel last hebben.
• Een baarmoederontsteking kan ook niet meer voorkomen. 
• Veel minder kans op het ontstaan van melkkliertumoren op latere leeftijd. Bij sterilisatie na de eerste loopsheid is deze kans
  8%, bij sterilisatie na de tweede loopsheid is deze kans al 26%. Hoe vaker een teef loops is geweest, hoe vaker er
  oestrogenen (vrouwelijk hormonen) in het lichaam hebben rondgevloeid, hoe groter de kans op melkkliertumoren.
• De kans op suikerziekte neemt af.

Nadelen sterilisatie:
• Het gaat om een operatie onder algehele narcose. Elke operatie brengt een zeker risico met zich mee, al is dit bij de huidige
  anesthesiemiddelen heel klein.
• Door de veranderde hormonhuishouding na de sterilisatie kan er een tragere verbranding van de voedingsstoffen optreden.
  Hierdoor heeft de hond minder calorieën nodig dan voor de operatie. Het beste is dan ook om de teef na de sterilisatie al
  preventief iets minder voer te geven en het gewicht in de gaten te houden.
• De operatie kan niet meer ongedaan worden gemaakt.
• Een klein percentage van de teven, met name die zwaarder zijn dan 20 kilo, kunnen problemen krijgen met urine-
  incontinentie. Meestal kunt u dit met medicijnen verhelpen. Bepaalde rassen hebben een verhoogde kans op incontinentie:
  Boxer, Bouvier, Bobtail, Dobermann, Rottweiler, Newfoundlander, Weimaraner en Ierse Setter.
• Teven van bepaalde rassen krijgen na het verwijderen van de eierstokken een verandering van de vachtstructuur, dit is
  vooral bekend bij de Spaniel, Newfoundlander, Afgaanse Windhond en Golden Retriever.
• Dominante teven kunnen dominanter worden.

Hoe verloopt de operatie?
U brengt de teef ’s ochtends, op een van te voren afgesproken tijdstip naar de Dierenkliniek en u heeft ervoor gezorgd dat de hond die ochtend niets heeft gegeten, drinken mag wel. Op het moment van brengen, spreken we ook een tijd af wanneer u in de middag uw hond weer kan ophalen. In de loop van de ochtend wordt de hond onder narcose geopereerd. De hond ligt tijdens de operatie aan een infuus en krijgt via een slangetje in de luchtpijp (een tube) zuurstof toegediend. Dit is de meest veilige narcose. De hond krijgt een injectie tegen de pijn en een injectie met een antibioticum. Na de operatie wordt de teef naar de uitslaapkamer gebracht. Bij het ophalen van de hond bespreekt de assistente met u de nazorg. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.