Echografie

Echoscopie
Echoscopie , ook wel echografie of ‘scannen’ genoemd is een onderzoeksmethode waarbij uitgezonden en daarna opgevangen hoogtonig geluid wordt omgezet in beeld. Op beide klinieken beschikken we over deze apparatuur. Nadat het te scannen oppervlak is  geschoren en voorzien van een laagje gel kunnen we de structuur van de organen bestuderen. Het kan zinvol zijn het dier te laten vasten omdat lucht, maar ook gas in de darm, het beeld onduidelijk maakt. We noemen de drie belangrijkste soorten onderzoek.

Drachtigheidsecho hond

Drachtigheidsscan
Vanaf 28 dagen na de dekking kan worden beoordeeld of een dier drachtig is. Het aantal vruchtjes kan worden geteld. Dit geeft informatie over het te voeren voedingsregime en maakt het nemen van beslissingen tijdens de geboorte  makkelijker. Ook kan worden gekeken of de vruchtjes leven. We krijgen immers bewegende beelden.
 

Echo van de buik
Ook de rest van de buik leent zich prima voor dit onderzoek. Alle organen kunnen worden bestudeerd waarbij ook de inwendige structuur, bloedvaten e.d. worden bekeken. Afwijkingen als blaasstenen en blaastumoren, prostaat afwijkingen, tumoren in  alle organen kunnen in beeld worden gebracht. Het voert te ver om hier alle afwijkingen te benoemen.
 

Hart echo hnod

Hartechografie
Het hart laat zich bij uitstek op deze manier beoordelen. De techniek wordt ook wel echocardiografie genoemd. Vooral door de bewegende beelden kan een indruk worden gekregen van de (abnormale) werking van het hart. Door opnames in de tijd te registreren kunnen metingen worden uitgevoerd waardoor de functie van de kleppen en de grootte van de verschillende holtes worden geregistreerd. Door de onderzoeken (half)jaarlijks te herhalen kan ook informatie worden verkregen over de ingestelde behandeling. Met dit onderzoek kunnen we hartafwijkingen als mitralisinsufficientie en cardiomyopathie (ook bij de kat) beter behandelen.