HD-ED onderzoek

Sinds begin juli 2016 leveren wij de HD en ED foto's digitaal aan bij de Raad van Beheer.

De beoordelingskosten voor het onderzoek rekent u als eigenaar direct af aan de kliniek, daarmee bespaart u veel tijd met het betalen van de factuur (soms scheelt dit een aantal weken). Wij bieden de foto's gelijk aan bij de Raad van Beheer en de foto gaat daar zo spoedig mogelijk mee in de beoordeling. Voornaamste voordeel hiervan is dat u als eigenaar de uitslag vele malen sneller ontvangt.
Als eigenaar dient u wel een account aan de maken op de site van de Raad van Beheer, indien u deze nog niet heeft. Op dit account gaat u de uitslag ontvangen.

Op de maandagmiddag en in combinatie met het PRA onderzoek (iedere 1e dinsdag van de maand) bieden wij de rontgenfoto's aan met een korting van +/-25%.
 
Heupdysplasie (HD) is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Sommige honden ondervinden hiervan ernstige hinder. Er zijn echter ook honden met meer of minder ernstige  misvormingen  van de heupgewrichten, die daarvan geen last lijken te hebben.
De beoordeling van het gangwerk van deze honden geeft onvoldoende informatie over de toestand van de heupgewrichten. Meer informatie hierover kan worden verkregen door het maken van röntgenfoto's van de heupgewrichten.

Voor een goede beoordeling van de heupgewrichten is een röntgenfoto van de hond in rugligging nodig, waarbij de hond exact recht moet liggen. Ter wille van de betrouwbaarheid van de beoordeling worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit  en de documentatie (identificatie) van deze röntgenfoto.
 
Elleboogdysplasie-onderzoek (ED) richt zich op 4 verschillende aandoeningen van het ellebooggewricht, die echter alle op den duur tot deformatie van het gewricht en kreupelheid kunnen leiden.
 
Het zijn ontwikkelingsstoornissen van met name het kraakbeen in gewrichten die onder invloed van erfelijke en andere factoren ontstaan. Sommige honden kunnen hiervan op jonge leeftijd reeds ernstige problemen ondervinden. Bij andere zullen pas op latere leeftijd de ernstige misvormingen in het gewricht aanleiding zijn tot kreupelheid.

Het onderzoek is gebaseerd op röntgenfoto's van de ellebogen. Omdat de oorzakelijke redenen per ras kunnen verschillen, zal ook het aantal vereiste röntgenopnamen per ras verschillend kunnen zijn.
De term "Elleboogdysplasie" wordt gebruikt, wanneer een of meer van de volgende aandoeningen in een ellebooggewricht aanwezig is of zijn:
OCD (Osteochondritis dissecans, loslaten van een stukje kraakbeen van de bovenarm)
LPC (Los processus coronoïdeus, loslaten van een stukje bot van de ellepijp)
LPA (Los proc.anconeus , loslaten van een stuk bot op een andere plaats van de ellepijp)
Incongruentie (een niet goed "passend" gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen).
Ieder van de genoemde afwijkingen leidt na enkele maanden tot "artrose". Onder artrose wordt verstaan veranderingen van een gewricht (botreactie's) die in de loop van het ziekteproces kunnen ontstaan, die blijvend zijn en vooral gekenmerkt worden door startpijn (kreupele stappen net na het opstaan), "er doorheen lopen" (dus beter lopen na enige tijd) en een terugval na veel inspanning.
 
Voor officiële beoordelingen (nodig voor de fokkerij) worden de foto's opgestuurd naar de Raad van Beheer.
 
In onze klinieken hebben we al ruim 30 jaar ervaring met het maken van deze officiële foto's.