Laboratoriumonderzoek

Onze klinieken beschikken  beide over een laboratorium waar door goed opgeleid personeel verschillende onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. Hierna volgt een opsomming van onze mogelijkheden.
 

Bloedonderzoek
Met moderne, regelmatig gecontroleerde, apparatuur kunnen we zowel chemisch als histologisch bloedonderzoek doen. We beschikken over de Vetscan VS2, de Spotchem I en de Vet ABC. Hierdoor kunnen we binnen zeer korte tijd over uitslagen beschikken. Overige onderzoeken worden dagelijks doorgezonden naar diverse externe laboratoria. De uitslag laat dan meestal een tot enkele  dagen op zich wachten. Een speciale plaats wordt ingenomen door het:

Progesterononderzoek
Dit gebeurd binnen onze kliniek met behulp van de Immulite test. Dit is de beste test die onder praktijkomstandigheden voorhanden is. Op zeer nauwkeurige wijze kunnen we het progesterongehalte bepalen wat belangrijk is bij het bepalen van het precieze dektijdstip bij de teef. Zie ook het hoofdstukje ‘Progesteron Immulite.’

Urineonderzoek
Dit gebeurt bij ons ook via een gestandaardiseerde manier. Met behulp van de Aution Micro worden urinestrips afgelezen waardoor de uitkomst zeer betrouwbaar is. Het sediment kan microscopisch bekeken worden.

Bacteriologisch onderzoek
maakt het mogelijk uit verschillende monsters bacterien te kweken. Denk aan urine, vaginaaluitstrijkjes, huidinfecties en dergelijke. Ook de gevoeligheid van de bacterien voor  verschillende  antibiotica kan door ons worden bepaald.Hierdorr kunnen we een gerichte behandeling instellen.

Microscopisch onderzoek
De microscoop kan voor veel doelen worden ingezet. Onderzoek van huidafkrabsels en  vachtmonsters brengt parasieten in beeld. Weefselbiopten kunnen worden gekleurd en vervolgens kunnen de cellen worden bestudeerd. Zo kunnen we vaak snel bepalen of tumoren kwaadaardig zijn of dat het om een goedaardig gezwel gaat.

Spermaonderzoek
Met behulp van computergestuurde apparatuur kunnen we sperma beoordelen. Met name de beweeglijkheid van de spermacellen kan bepaald worden. Zie ook het item Fertiliteit.