Begeleiding

U wilt een nestje puppy’s fokken bij uw teef. Daarvoor is het belangrijk dat ze gezond is en in goede conditie . Denk aan goede uitgebalanceerde voeding, voldoende bescherming tegen infectieziektes door een gedegen vaccinatieprogramma en goede parasietenbestrijding. Wij kunnen u bij deze voorbereiding adviseren.

Het is aan u om een goede dekreu te zoeken welke qua bouw en karakter goed bij uw hond past. Maak vooraf goede afspraken met de dekreu eigenaar. Het is vervelend als op de dag van dekken onenigheid ontstaat over de prijs of de conditie waaraan de teef volgens de dekreu eigenaar moet voldoen.
Voor de begeleiding van uw teef bij het krijgen van puppy’s staan ons een aantal onderzoeken en behandelingen ter beschikking.

Uitstrijkje
Als uw teef al eens eerder gedekt is en leeg gebleven kan het zinvol zijn een bacteriologisch onderzoek te verrichten . Een geïnfecteerde baarmoeder zal geen vruchtjes groot kunnen brengen. Omdat bemonstering van de baarmoeder onmogelijk is wordt een swab genomen van het gebied rond de baarmoedermond. Dit benaderd de binnenzijde van de baarmoeder het meest. Op de eerste dag van de loopsheid laat u een vaginaal uitstrijkje maken om te kijken of de teef geen verkeerde bacteriën bij zich draagt. De uitslag is na 2 dagen bekend. Heeft de teef toch ziekteverwekkende bacteriën in het uitstrijkje kan op dat moment een behandeling worden ingesteld.

Progesterontest
De belangrijkste reden waarom een teef niet drachtig wordt is dat ze niet op de juiste dag wordt gedekt. Om het juiste dektijdstip te bepalen wordt het bloed van de teef onderzocht op het progesterongehalte. Dit geeft een  goede indicatie voor het juiste dektijdstip. U kunt hiervoor  's morgens bloed laten afnemen. U wordt aan het eind van die ochtend gebeld over de uitslag. U krijgt daarbij een advies over het dektijdstip of u krijgt het advies om over 2 dagen nogmaals bloed te laten afnemen. De voorspellende periode van de test gaat niet verder dan 2 dagen. Zie ook het artikel over de Immulite progesterontest.

Kunstmatige inseminatie
Mocht de dekking niet tot stand komen ondanks dat het juiste dektijdstip is gekozen dan kunnen we de teef kunstmatig insemineren. Neem daarvoor tijdig contact met ons op. Laat de reu niet onnodig vaak proberen omdat daardoor de kwaliteit van het afgenomen sperma nadelig wordt beïnvloed. Houdt de reu en teef gescheiden en laat ze tot rust komen als u besluit een K.I. aan te vragen.

Echo
Bent u heel nieuwsgierig of uw teef drachtig is geworden dan kunt u vanaf 28 dagen een echo laten maken. Bij benadering kunnen we het aantal pups bepalen. Dit geeft een goede leidraad voor de hoeveelheid  en soort voer  welke u aan de teef kunt geven om haar in goede conditie te houden. U kunt indien gewenst een foto afdruk mee naar huis krijgen.

Bescherming
Het kan zinvol zijn uw teef extra te beschermen tegen bijvoorbeeld een Herpesinfectie. Daarvoor is vaccinatie tijdens de dracht noodzakelijk. Laat u hier tijdig over informeren. Ook is het belangrijk de teef tijdens de dracht goed te ontwormen.

Begeleiding bevalling
Na een gemiddelde draagtijd van 63 dagen gaat uw teef bevallen. Normaal redt de teef zich zelf ermee, maar het is goed om erbij te zijn anders kunnen er bijvoorbeeld  puppy’s in het vlies geboren worden en dan sterven. Verder kan de bevalling om diverse redenen (te) lang gaan duren. U kunt dan altijd bellen met de kliniek voor advies.

Keizersnede
Een keizersnede is soms nodig. De oorzaak hiervoor kan liggen bij de teef of de pups. Bijvoorbeeld  weeënzwakte of een verkeerde ligging van een pup of een te grote pup kan de geboorte onmogelijk maken. Een aantal rassen zoals de Franse en Engelse Buldoggen staan er om bekend dat ze moeilijk normaal bevallen, bij deze rassen vindt dan ook vaak een keizersnede plaats. Ook met deze rassen hebben wij veel ervaring in onze kliniek. Het is belangrijk bij deze rassen goed fokmateriaal als uitgangspunt te kiezen zodat een keizersnede niet bij voorbaat noodzakelijk is.