CASA spermabeoordeling

Onlangs is het CASA systeem geïnstalleerd voor het beoordelen van sperma van verschillende diersoorten. CASA staat voor Computer Assisted Semen Analysis. Met deze opstelling, welke bestaat uit een fasecontrastmicroscoop met een camera gekoppeld aan een computer, kunnen we op gestandaardiseerde wijze de kwaliteit van reuensperma, maar ook runder- en paardensperma beoordelen.

 
Na een korte voorbehandeling van het sperma worden telkamers gevuld waarna elk spermacelletje door de computer wordt gedetecteerd. Hierdoor is het mogelijk het aantal cellen exact te tellen. Belangrijker is nog dat ook de beweeglijkheid van elke cel wordt gemeten. Het aantal percentage  progressief beweeglijke cellen wordt bepaald. Dit aantal moet bij kwalitatief goed sperma boven de 75% liggen. Het betekent dat de cellen binnen een bepaalde marge rechtuit moeten zwemmen. Het is de bedoeling dat de spermacel het eicelletje opzoekt en niet in rondjes zwemt. Ook het percentage levende cellen wordt op deze manier bepaald.
 
Met deze gegevens kan het sperma van elke reu worden beoordeeld. Na afname van het sperma , liefst in het bijzijn van een loopse teef omdat dit de afname vergemakkelijkt en kwaliteit van het sperma in positieve zin bevorderd, geeft de test binnen een half uur uitslag.
Met name voor het invriezen van reuensperma is het belangrijk dat we van goed materiaal uitgaan. Met CASA kunnen we dat op een ‘state of the art’ manier doen evenals de controle na ontdooien van het sperma. Het geeft ons de mogelijkheid de exacte inseminatiedosis te bepalen, het aantal rietjes dat nodig is voor een succesvolle inseminatie.