Progesteron Immulite

De voortplanting valt of staat bij een dekking of inseminatie op het juiste moment. Door middel van progesteronbepaling is dit juiste moment te bepalen. Dit gaat als volgt. Door om de 2 tot 3 dagen kwantitatief, dus exact, de hoeveelheid aanwezig progesteron in het bloed te meten kan het optimale dekmoment bepaald worden. Uit eigen ervaring is gebleken dat het optimale dekmoment kan schommelen tussen de 7de en 25ste dag na de eerste bloedige uitvloeiing. Dit betekent dat er gewerkt moet worden met een kwalitatief goede meetmethode waarbij de hoeveelheid progesteron exact gemeten dient te worden. Er zijn op dit moment meerdere methodes om het progesteron te meten, de meest betrouwbare test is Immulite.
De betrouwbaarheid van deze methode is het hoogst haalbare op dit moment en wordt dan ook de “gouden standaard” bevonden t.a.v. het bepalen van progesteron in het bloed. Dat deze apparatuur niet vaak in dierenartsenpraktijken aanwezig is heeft te maken met de aanschafprijs en het onderhoud van de apparatuur.

Tijdens de pro-oestrus wordt door de eierstokken veel oestrogenen gevormd. Dit hormoon bereidt de teef voor op de bevruchting. Op de overgang van pro-oestrus naar oestrus wordt er vanuit de hersenen plotseling veel LH (luteiniserend hormoon) afgegeven. De productie van oestrogeen neemt daarna af en de eierstokken gaan nu progesteron (zwangerschapshormoon) produceren. Ongeveer 2 dagen later vindt de ovulatie (eisprong) plaats. De productie van progesteron stijgt daarna snel. Bij een waarde van het progesteron van 5-6 ng/ml vindt de ovulatie plaats, bij een waarde boven de 8 ng/ml moet de dekking plaatsvinden. Door het progesteron gehalte exact te meten (kwantitatieve bepaling, met behulp van de Immulite®) kan voor uw hond het juiste dektijdstip bepaald worden. 

Wij adviseren om te beginnen met testen op dag 7 of 8 van de loopsheid. Bloedprikken voor progesteron kan elke doordeweekse dag tussen 8.00 uur en 16.00 uur en zaterdag tussen 8.00 uur en 8.30 uur, op afspraak, aan de Ommerweg in Hellendoorn. U ontvangt dezelfde dag binnen ongeveer 3 uur de uitslag met een advies over het dektijdstip of het opnieuw testen.

Immulite progesteron test

Trotse teven met hun pups

babz
Babz
layka
Layka
noa
Noa
rose
Rose
zelda
Zelda
zipp
Zipp