Aandoeningen van het hart

Het kan gebeuren dat bij uw hond een hartprobleem wordt gediagnosticeerd. Dat hoeft niet direct het ergste te betekenen. Met behulp van de juiste medicijnen en soms een aangepast dieet kunnen we de levenskwaliteit en de levensduur van uw viervoeter  beïnvloeden en vaak sterk verbeteren. Helaas kunnen we in de meeste gevallen de oorzaak niet wegnemen tenzij die is gelegen in een open verbinding tussen de aorta en de longslagader. De open ductus Botalli  kunnen we operatief sluiten waarna geen medicatie meer nodig is.
Een hartprobleem kan al bij de geboorte aanwezig zijn maar ook op oudere leeftijd ontstaan.
De meest voorkomende hartproblemen worden veroorzaakt door de kleppen in het hart (klepinsufficiëntie) of door de hartspier zelf (cardiomyopathie). En een enkele keer door een open ductus Botalli.

Klepinsufficiëntie
Dit is het meest voorkomende probleem en wordt vaak bij oudere honden van de kleinere rassen gezien. Het komt met name voor bij Chihuahuas, Terriërs, Cavalier King Charles Spaniel  en Poedels.
Door slijtage aan de hartkleppen kunnen deze niet meer goed sluiten en kan er bloed in de hartboezem terug stromen. Dit kunnen we horen met behulp van de stethoscoop als een ruis: de hartruis. In eerste instantie hoeft de hond hier helemaal geen klachten van te hebben, sommige honden leven nog zelfs jaren zonder problemen. Maar op den duur en door ergere slijtage van de kleppen vertonen de honden klachten van hartfalen wat zich meestal uit in hoesten en benauwdheid. Ook kunt u merken dat uw hond sneller vermoeid is.

Cardiomyopathie
Vaak is de oorzaak van ziekte aan de hartspier onbekend. Het wordt vooral bij de grotere en reuzenrassen gezien bij honden van middelbare leeftijd. Ook hier weer zijn er rassen die dit probleem vaker hebben zoals Boxers, Dobermanns, Pinchers, Duitse doggen, Bouviers, Setters en Cocker Spaniels.
Omdat de hartspier niet goed werkt, kan hij niet voldoende samentrekken  waardoor de spier slap wordt en het hart uitrekt en groter wordt. Hierdoor stroomt onvoldoende bloed door het lichaam en ontstaan circulatie problemen. Bij deze hartaandoening zullen de symptomen  meestal sneller ontstaan. De hond is lusteloos, kan een opgezette  buik hebben, vermagert en heeft een sterk verminderd uithoudingsvermogen, kan gaan hoesten of is benauwd en kan soms zelfs flauwvallen. Bij deze patiënten is de levensverwachting duidelijk beperkter geworden.

Diagnose
Door regelmatig de gezondheid van uw hond na te laten kijken, kan een hartaandoening vroegtijdig opgespoord worden. Bij de jaarlijkse vaccinatie kijken we uw  hond na,  ook het hart. Met behulp van een stethoscoop luisteren we naar het hart en controleren of er sprake is van een hartruis. In de liezen lopen grote bloedvaten waar we de “pols” van uw hond kunnen voelen. Verder beoordelen we de slijmvliezen in de bek, wat ons iets zegt over de doorbloeding van het lichaam.
Op het moment dat we constateren dat er iets met het hart aan de hand is, zijn  een aantal aanvullende onderzoeken mogelijk, namelijk röntgenfoto’s, echografie of een ECG (hartfilmpje):

Röntgenonderzoek
Op röntgenfoto’s kunnen we onder andere het hart en de longen beoordelen. We kijken naar de grootte en de vorm van het hart. Daarnaast kijken we naar de longen of daar vocht in aanwezig is of dat andere problemen aanwezig zijn.

Echo
Met behulp van een echo kun je het hart in werking beoordelen; je kunt de dikte van de hartspierwand beoordelen en naar de boezems en de kamers van het hart kijken. Je krijgt ook in beeld hoe de doorstroming van het bloed is. Een echo is dus de beste onderzoeksmethode  om de hartfunctie te beoordelen.(zie ook het item onder Diagnostiek)

ECG
Met een electrocardiogram (ECG) kunnen we de hartslag en het hartritme en de electrische activiteit van het hart registreren. Vooral bij hartritmestoornissen geeft dit goede informatie. Ook kunnen we  gedurende langere tijd een ECG opname maken zodat ook aanvalsgewijze aandoeningen in beeld kunnen worden gebracht.

Therapie
Zoals  eerder gezegd  kunnen we de oorzaak in de meeste gevallen niet wegnemen. Wel kunnen we het hart ondersteunen met levenslange medicatie en een aangepast dieet. Welke soort medicatie uw hond nodig heeft hangt af van het hartprobleem en de ernst daarvan. Sommige patiënten hebben een  milde hartaandoening waarbij  nog geen medicatie vereist is. Uiteraard is het  belangrijk dat uw hond op gewicht blijft, om extra belasting van het hart te voorkomen.
Als eenmaal een hartaandoening is geconstateerd, is het regelmatig laten controleren van uw hond van levensbelang. Zo kunnen we het effect van de eventuele medicatie blijven controleren en zonodig  bijstellen.