Fractuur behandeling

In het onfortuinlijke geval dat er sprake is van een botbreuk bij uw huisdier kunnen wij u bijstaan bij de genezing  hiervan. Een botbreuk of fractuur kan op verschillende manieren tot genezing worden gebracht.

Als het een botbreuk aan een been betreft wordt dit veelal in een spalk- of gipsverband gezet. Dit kan goed verlopen als het een bot in het uiteinde van het been betreft. Verbanden worden echter  vaak slecht door dieren verdragen. Het is voor de meeste dieren onmogelijk om zes weken lang een gipsverband te dragen. Daarom heeft het onze voorkeur om fracturen operatief te behandelen. We spreken van orthopedische chirurgie. Meestal is een ondersteunend verband niet nodig. Het herstel verloopt prettiger voor uw huisdier en de nabehandeling is veel minder intensief.

Bijkomend voordeel is dat de fractuur vaak naadloos kan worden gezet waardoor snelle primaire heling plaatsvindt. Dit gebeurt meestal met behulp van een metalen plaat en schroeven. Ook worden wel pennen gebruikt in de mergholte of soms uitwendig als er sprake is van een wond in de huid.

Als een fractuurspleet  tot in een gewricht loopt is naadloze fixatie zeer belangrijk omdat anders op den duur arthrose ontstaat in het betreffende gewricht wat tot levenslange kreupelheid kan leiden. Om deze reden beslissen we In deze gevallen altijd om operatief in te grijpen, liefst binnen acht uur nadat de botbreuk is ontstaan.

De meerkosten van operatieve fractuurbehandeling wegen vaak op tegen de kosten bij behandeling met verbanden omdat in het laatste geval vaak verbandwisselingen nodig zijn, vaak onder sedatie of narcose. Dit alles is ookveel belastender voor uw huisdier.
Meestal wordt het inwendig geplaatste  fixatiemateriaal niet verwijderd en is dus een tweede operatie niet nodig. Dit tenzij in sommige gevallen op den duur irritatie wordt ondervonden. Dan kan het wel zinvol zijn om het materiaal operatief te verwijderen.

Binnen onze praktijk hebben Rob Segers en Hans ten Kate ruime ervaring en zijn opgeleid om deze operaties te verrichten, zodat we op elk moment in de week hulp kunnen bieden. We worden daarom ook door veel dierenartspraktijken in de buurt ingezet om spoedgevallen te behandelen.