Waarom tandheelkunde bij paarden en pony's?

Gebitsproblemen komen steeds vaker voor. Eén van de oorzaken is dat de voeding die paarden nu krijgen anders is van structuur (veel zachter en meer brokken) dan vroeger.
Bovendien krijgen veel paarden weinig of geen weidegang. Deze twee factoren samen zorgen ervoor dat paarden veel minder lang en minder intensief kauwen dan vroeger. De kiezen van een paard zijn maar voor een klein gedeelte te zien (het grootste gedeelte van de kies ligt onder het slijmvlies verborgen). Elk jaar slijten de kiezen 2-3 mm, maar zij breken ook weer door onder het slijmvlies naar boven toe. Dit doorbreken kan onder andere voor problemen zorgen op het moment dat er een kies mist, omdat de tegenoverliggende kies dan niet in slijting komt.

De grootste veranderingen in de mond vinden plaats tijdens het wisselen. Paarden beginnen te wisselen als ze 2,5 jaar oud zijn. Met 5 jaar zijn ze uitgewisseld. Omdat er in deze periode veel gebeurt in de mond, is het verstandig het paard elk half jaar te laten nakijken. Na de leeftijd van 5 jaar is één keer per jaar behandelen genoeg als er geen afwijkingen aanwezig zijn.

 

Afbeelding: Logo-NVVGP-150x150

Symptomen
Betreffende de voeding:
- proppen maken of knoeien met brok
- hoofd scheef houden tijdens het eten
- kwijlen/slijmen uit de mond
- stinken uit de mond
- terugkerende koliek
- vermageren

Betreffende het rijden:
- bit niet aannemen
- kantelen van het hoofd of schudden met het hoofd
- moeite met afbuigen; niet nageeflijk
- overmatig kauwen op bit
- tong uit de mond of over het bit

Hoe werken wij?

Voor de behandeling wordt het hele paard en het gebit bekeken door ons. Als paardendierenartsen kunnen wij gebruik maken van een sedatie rechtstreeks in de bloedbaan (roesje). Dit werkt snel en is binnen ongeveer een uur na de behandeling uitgewerkt. Alleen een dierenarts mag en kan een plaatselijke zenuwverdoving gebruiken. Dit wordt gedaan bij ingrepen waarvan verwacht wordt dat ze pijnlijk zijn. Zo is het voor het paard het minst belastend en kan de behandeling optimaal uitgevoerd worden.

Het doel van een gebitsbehandeling is om de paardenmond zoveel mogelijk in balans te krijgen. Hierdoor vindt natuurlijke slijtage plaats en wordt grote druk op bepaalde plaatsen vermeden.

 

Wie behandelt uw paard?
Erkende paardendierenartsen hebben zich toegelegd op de veterinaire tandheelkunde bij paarden en pony's. Zij zijn aangesloten bij de NVVGP (Nederlandse Vereniging van Gebitsverzorging bij Paarden) en volgen jaarlijks bijscholingen om hun kennis en kunde op peil te houden. Dit wordt niet alleen in Nederland gedaan, maar ook in Amerika bij de ‘Academy of Equine Dentistry’. Er wordt gebruik gemaakt van de modernste apparatuur die op tandheelkundig gebied beschikbaar is.

Waar vindt de behandeling plaats?
Wij behandelen de paarden zowel thuis als aan de kliniek. Het voordeel van het werken aan de kliniek is dat alle voorzieningen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer een röntgenfoto gemaakt moet worden.

gebit paard 1