Afbeelding: luchtwegprobleem

Luchtweg problemen

Bij paarden en pony's is nogal eens sprake van bijgeluiden tijdens het ademen of hoesten, we spreken dan van problemen met de luchtwegen. Deze problemen kunnen zich bevinden in de voorste luchtwegen, neus, strottenhoofd, luchtpijp of in de longen zelf. Soms is het een combinatie van beide.

Mogelijke oorzaken luchtwegproblemen

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
• anatomische afwijkingen in de voorste luchtwegen (cornage) 
• bacteriële infectie (droes, longontsteking) 
• virussen ( influenza, rhinopneumonie) 
• stof, denk aan minder goede kwaliteit hooi, stro, een niet frisse stal 
• een combinatie van bovengenoemde oorzaken 

Een goed onderzoek is nodig om de juiste diagnose te stellen en daarmee de meest effectieve behandeling in te zetten. Hulpmiddelen om de juiste diagnose te kunnen stellen zijn soms noodzakelijk. Denk hierbij aan paarden die herhaaldelijk hoesten, mogelijk astmatisch of zelfs dampig zijn of paarden die tijdens het werk een bijgeluid produceren.

Diagnosticeren en behandelen van luchtwegproblemen

Bij Dierenkliniek Hellendoorn-Nijverdal hebben wij veel ervaring met het diagnosticeren en behandelen van luchtwegproblemen. Bij het onderzoek kunnen wij gebruik maken van:
• Laryngoscopie: met een camera in de voorste luchtwegen kijken 
• Bacteriologie: het nemen van een monster voor onderzoek op ziekte kiemen 
• Röntgenologie: digitale röntgenfoto's maken van de longen of voorste luchtwegen 
• Echografie: met een scanner de longen in beeld brengen 
• Longspoeling: inbrengen en terugzuigen van steriele vloeistof in de longen. Deze vloeistof wordt onderzocht en hiermee wordt de mate en het soort longirritatie bij een chronisch hoestend paard vastgesteld. Hierop kan de behandeling aangepast worden. (=BAL Spoeling)

Er zijn vele mogelijkheden om tot een goede diagnose te komen en daarmee de meest geschikte behandeling toe te passen. Het is in het belang van u en uw paard om bij klachten tijdig onderzoek te laten doen om erger te voorkomen.

scopen luchtweg