Influenza/tetanus

Wat is Influenza?
Influenza wordt veroorzaakt door het griepvirus en is een zeer besmettelijke ziekte. Doordat Influenza een voorbereidende rol kan spelen bij het optreden van andere luchtweg problemen kan de ziekte leiden tot een chronisch probleem met de luchtwegen. Dit kan weer een sterk negatief effect hebben op de toekomstige prestaties van het paard.
 
Hoe vindt verspreiding van influenza plaats?
Het influenza virus verspreidt zich via direct contact tussen paarden (van 'neus' op 'neus'), via kleding, borstels, via de mens en via de lucht. De verspreiding van griep bij het paard kan heel snel gaan, in enkele dagen kan een hele stal besmet raken. 
 
Wat zijn de symptomen van influenza?
Typisch zijn de hoge koorts, sloom, weinig eetlust, waterige neusvloei en een droge hoest. Soms heeft het paard ook dikke benen. Na een dag of drie begint meestal verbetering op te treden. 
 
Hoe wordt mijn paard behandeld? 
Meestal wordt het paard behandeld met een koortsremmend middel. Soms is het nodig antibiotica erbij te geven als er een secundaire bacteriële infectie opgetreden is.
 
Preventie 
Door middel van vaccinatie kunnen paarden goed beschermd worden tegen een infectie met Influenza. Hoe meer paarden gevaccineerd zijn, hoe minder groot de kans is op een ernstige uitbraak van Influenza. Vaccineer dus steeds alle paarden bij u op stal! 
 
Mag ik mijn paard trainen na de enting?
Het is verstandig een paard na vaccinatie enkele dagen niet te zwaar te trainen, om het lichaam de kans te geven een goede afweer op te bouwen.
 
Wanneer mag mijn veulen de eerste enting?
Veulens van correct gevaccineerde merries krijgen afweerstoffen binnen via de moedermelk. Op ongeveer 6 maanden zijn deze afweerstoffen gedaald. Dit is het juiste tijdstip om te beginnen met de eerste vaccinatie.
 
Wanneer vaccineer ik mijn drachtige merrie?
Optimaal is om bij een drachtige merrie in de 9e maand van de dracht de vaccinatie tegen influenza en tetanus te herhalen. Tegen de tijd dat het veulen geboren wordt , worden er dan voldoende antistoffen tegen deze ziekten in de biest aan het veulen doorgegeven.
 
Influenza enting voor wedstrijdpaarden:
Voor KNHS wedstrijden is een basisvaccinatie verplicht, die vervolgens jaarlijks (binnen de 12 maanden) herhaald dient te worden. Wil je meedoen aan wedstrijden, zorg dan dat je paard tijdig is gevaccineerd.
Een vaccinatie dient minimaal 6 dagen voor de wedstrijddag te zijn toegediend.
Een basisvaccinatie voor wedstrijdpaarden bestaat uit 2 entingen, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar gegeven dienen te worden. 
Voor paarden die deelnemen aan FEI wedstrijden, is het verplicht om na de basisvaccinatie elk half jaar opnieuw te vaccineren (binnen 6 maanden en 21 dagen na de vorige enting)
Voor wedstrijden met IJslanders is ook een halfjaarlijkse vaccinatie tegen Influenza verplicht
 
Wat is tetanus?
Tetanus wordt veroorzaakt door een bacterie genaamd Clostridium Tetani. Deze produceert een gifstof welke ervoor zorgt dat de spieren volledig kunnen verkrampen. 
 
Hoe krijgt mijn paard tetanus?
Het belangrijkste reservoir is de bodem. De infectie treedt dus vooral op bij paarden met een wond  of een hoefzweer en eventueel langs de navel bij pasgeboren veulens. 
 
Wat zijn de symptomen?
Typisch voor tetanus is de toenemende stijfheid van de spieren. Ook het verschijnen van het derde ooglid wordt vaak opgemerkt. Het paard kan uiteindelijk niet meer staan en niet meer eten en/of drinken. In veel van de gevallen treedt sterfte op. 
 
Hoe voorkom ik dat mijn paard tetanus krijgt?
Het is belangrijk om alle paarden tegen tetanus te vaccineren. Dus ook alle dieren die nooit van het erf af gaan! Dit omdat ze makkelijk een hoefzweer of wondje op kunnen lopen waardoor ze tetanus kunnen krijgen en hieraan dood kunnen gaan. Vaccinatie biedt een goede bescherming .