Aandoeningen
aandoeningen
Lees verder
Begeleiding
begeleiding
Lees verder

Rundvee

De ontwikkelingen binnen de melkveehouderij gaan in een hoog tempo. In toenemende mate speelt kwaliteit en de borging ervan een rol van betekenis. Protocollaire begeleiding en een hoog kennisniveau wordt van de dierenartsen en de andere begeleiders verwacht. 10 rundveedierenartsen werkzaam vanuit 3 praktijken met in totaal 30 dierenartsen in Gelderland en Overijssel zijn in 2003 een samenwerkingsverband aangegaan. Sindsdien is gewerkt aan bijscholing, gerichte probleembenadering en structurering van aanpak.

Kennisnetwerk
Als “De Oosthof” dierenartsen vormen wij één van de grotere spelers op de markt. Door ons interne en externe kennisnetwerk is het mogelijk om u te adviseren op een manier die past bij uw bedrijf: toekomstgericht zonder onzin.

"Betere gezondheid, beter resultaat"
Is het uitgangspunt voor onze bedrijfsbenadering. Daar vanuit redenerend zijn medicijnen bij de bedrijfsvoering een noodzaak, maar het gebruik dient tot een minimum te worden beperkt. Bij de keuze van een medicijn wordt door ons allereerst op effectiviteit en veiligheid gelet.
En toch dichtbij
De samenwerkende Oosthof dierenartsen werken vanuit verschillende dierenartsenpraktijken in de regio Twente - Achterhoek. Wij krijgen het voor elkaar om de aanrijtijden kort te houden. Dat is men van ons gewend en dat blijft zo. Wij spreken uw taal en denken met u mee. Wij staan voor u klaar!