Geplaatst op: 2-5-2014

Abortus door neospora blijft stabiel

Van het aantal abortusgevallen onderzocht door de GD Deventer wordt sinds 2007 10 procent veroorzaakt door de parasiet neospora.

Volgens woordvoerder Bert de Lange van de Gezondheidsdienst zijn er geen opvallende zaken rond neospora als veroorzaker van abortusgevallen bij rundvee. ‘Het schommelt de afgelopen zeven jaar rond de 10 procent.’

De Lange geeft de afgeronde percentages van de gevallen waarbij neospora de oorzaak is van het verwerpen van kalveren. Dit zijn de cijfers die bij de GD zijn ingestuurd. In 2013, 2012 en 2010 schommelde het percentage rond 8 à 9 procent. In 2011 en 2009 waren er kleine uitschieters naar 12 en 13 procent. 'Het gaat in 2012/2013 om 50 tot 60 verworpen kalveren, waarbij neospora als oorzaak is aangetoond. Daarmee is het van de infectieuze oorzaken wel de belangrijkste.'

Niet representatief

De Lange geeft aan dat het geen representatieve steekproef betreft, omdat niet alle veehouders de verworpen vruchten insturen. ‘Je mag het niet vertalen naar de uitspraak dat x procent van de verwerpers wordt veroorzaakt door neospora.'

Bron: www.nieuweoogst.nu