Geplaatst op: 25-7-2014

BVD–IBR campagne van Nederlandse rundveehouderij

De Nederlandse rundveehouderij (melkvee, kalveren, vleesvee) start dit jaar een campagne om de rundveeziektes BVD en IBR zo veel als mogelijk uit te bannen. De campagne is een initiatief van LTO Nederland, SBK, CRV en NZO. Ook de KNMvD is betrokken bij het initiatief. De initiatiefgroep kiest voor één gezamenlijke aanpak van beide dierziektes.

“Ons doel is een op en top gezonde rundveestapel. Daar hoort uitbannen van IBR en BVD bij. Bovendien is het belangrijk voor het imago van de Nederlandse rundveehouderij en het biedt een economisch voordeel voor de ondernemers”, zegt voorzitter van de initiatiefgroep Toon van Hoof (LTO portefeuille Diergezondheid en Dierwelzijn).

Om IBR succesvol uit te kunnen bannen, is het volgens LTO een vereiste dat alle rundveehouders meedoen. Van Hoof: “Daarvoor is de inzet nodig van juridische-en andere instrumenten. Sluitende regelgeving is een belangrijk issue alvorens te starten met de communicatiecampagne.”

Plan van aanpak

Komende maanden zal een projectgroep met deskundigen het plan van aanpak verder uitwerken. De projectgroep zoekt uit wat de beste aanpak is vanuit veterinair oogpunt (testen, vaccins), welke juridische regelgeving nodig is (export, collectieve regels) en wat technisch en organisatorisch (monitoren, certificeren) de meest effectieve route is.

“Het is ons streven om van de Europese Commissie de status ‘IBR-vrij’ te krijgen. Bij voorkeur willen we die status ook voor BVD”, zegt Van Hoof. Het sluitstuk van het plan is om de Nederlandse aanpak in te passen in Europese regelgeving voor dierziektebestrijding. (LTO)

Bron: www.veearts.nl