Geplaatst op: 6-6-2014

Omgaan met hittestress bij rundvee

Nu de temperaturen weer hoog oplopen, is extra alertheid geboden. Een koe heeft namelijk het liefst een temperatuur tussen -5 en +18 graden Celsius. Al vanaf 21 graden heeft ze last van de warmte. Daarbij speelt de luchtvochtigheid ook een rol: hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe eerder de koe last heeft van hittestress. Deze stress zorgt voor algehele malaise, met grotere kans op melkproductiedaling, uierontsteking en wittelijnproblemen.

Melkproductiedaling kan ontstaan doordat de dieren minder eten vanwege het warme weer. Ze zoeken de schaduw op en door broei is het voer minder smakelijk. Ook hebben ze meer drinkwater nodig (behoefterichtlijn minimaal 40 liter + 4x de melkproductie in liters).

De kans op uierontsteking is verhoogd omdat de infectiedruk vanuit de omgeving hoger wordt door snelle bacteriegroei. Probeer de stal fris te houden en de ligplaatsen schoon en droog (ook als de koeien buiten staan). Witte lijnproblemen kunnen veroorzaakt worden doordat de dieren te lang in de schaduw of bij de waterbak staan om te koelen, waardoor via beschadigingen van de lederhuid wittelijnprocessen kunnen ontstaan.

Het is raadzaam de koeien op warme momenten van de dag binnen te houden. Ze liggen dan in de schaduw, hebben schoon en fris drinkwater en kunnen eventueel extra worden bijgevoerd. Eventueel kunt u mechanisch ventileren. Dit kan met (mobiele) ventilatoren, bijvoorbeeld op de voergang. De koeien komen beter aan het voerhek, vreten meer en de kans op broei in het voer wordt kleiner.

Bron: www.gddiergezondheid.nl