Geplaatst op: 2-5-2014

Ongeschoold personeel is risico bij inzet antibiotica

Utrecht - Het werken met ongeschoold personeel op boerderijen is een groot risico bij het terugdringen van het antibioticagebruik.

Dat blijkt uit een rondetafeldiscussie met verschillende vertegenwoordigers uit de sector. Volgens dierenartsen en andere voorlichters is ongeschoold personeel een groot risico omdat problemen niet tijdig onderkend worden door het ontbreken van deskundigheid in de stal. Knelpunt is ook dat de aanwas van deskundigen op het gebied van voeding en houderijsystemen stagneert.

Volgens de deelnemers van aan de ronde tafel discussie ligt daar een taak voor het landbouwkundig onderwijs. Tevens concludeerden de aanwezigen dat een goede samenwerking tussen voerleverancier, dierenarts, bank en varkenshouder essentieel is om het antibioticagebruik verder terug te dringen.

Bron: www.boerderij.nl