Geplaatst op: 21-8-2014

Veel planten giftig voor rundvee

De diergezondheidsdienst GD heeft een overzicht gemaakt van planten, struiken en bomen die giftig zijn voor landbouwhuisdieren. Van de 21 planten in de lijst zijn er 19 gevaarlijk tot zeer giftig voor rundvee.

Meestal lopen runderen geen groot gevaar, maar als dieren langs slootkanten kunnen grazen of bij tuin- of slootafval kunnen komen, kunnen ze wel met die planten in aanraking komen. Gevlekte scheerling en waterscheerling zijn bijvoorbeeld typische giftige slootkantplanten.

Snoeiafval van taxus en gouden regen is giftig, maar ook bijvoorbeeld klimop en laurier. Ook houtwallen (eikenblad, vogelkers) vormen een risico, evenals veelvoorkomende akkeronkruiden zoals melganzevoet en nachtschade-achtigen.

Hooi
Een bekende giftige plant is het Jacobskruiskruid. Opmerkelijk is dat deze plant zelfs in hooi giftig blijft.

Ongewoon gedrag
„Als het u opvalt dat een dier ongewoon gedrag vertoont (bijvoorbeeld braakneigingen, diarree, speekselen, trillen, enzovoort), zoek dan in de omgeving naar mogelijk giftige planten”, adviseert de GD. „Verdachte planten kunt u voor onderzoek opsturen naar de GD. Ook kan de GD op een overleden dier sectie-onderzoek verrichten.”

Overzicht
Op de site van GD staat een overzicht van 21 veelvoorkomende giftige planten. Die lijst is zeker niet compleet, benadrukt GD.

Bron: www.melkvee.nl