Dierwelzijn

Maar wat is eigenlijk welzijn?

In Utrecht leerde ik de studenten dat de belangrijkste onderbouwing van welzijn, de 5 vrijheden van Brambel, zijn. Wat zijn die?
Een dier heeft welzijn als deze vrij is van:

1. van dorst, honger en onjuiste voeding;
2. van fysiek ongerief;
3. van pijn, verwondingen en ziektes;
4. van angst en chronische stress;
5. om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

Als je hier over nadenkt zie je hoe belangrijk de man of vrouw in de stal is. Omdat ik denk dat we de discussie over welzijn nog meer in onze eigen handen moeten nemen, moeten we continue bedenken hoe we het welzijn van onze dieren kunnen verbeteren. Hierbij mogen we onze kostprijs/opbrengst, in Europees verband, niet uit het oog verliezen.

Hoe vertaal je dit naar de stal? Bijvoorbeeld:

  • Goed draaiende varkensbedrijven hebben altijd structuur. Door hierop te varen, wordt er niet achter de feiten aan gelopen, maar ervoor. Juist dit heeft invloed op het welzijn van het dier.
  • Kijken naar varkens: veel mensen zien alleen “het maken van meters” als echt werk. Goed kijken is echter ook werk. Het kijken naar diersignalen maakt het vroegtijdig ingrijpen mogelijk. Welke beschadigingen accepteer je en welke niet, welk gedrag wijst op gezondheid en welke niet? Als varkens op elkaar liggen hebben ze het koud. Al staat er 30 graden op het klimaatkastje, de dieren hebben nog steeds een ondertemperatuur. Het dier heeft altijd gelijk.
  • Ook de omgang met het dier kan soms beter. Een varken laat zich prima leiden met een schotje. Rustig omgaan met dieren vermindert stress en verhoogt arbeidsefficiëntie.
  • Hoe zeugen worden opgevoerd in dracht- en kraamstal heeft een directe invloed op de gezondheid en dus welzijn van hun biggen.
  • Conditie van de zeugen is de basis voor een zeugenbedrijf.
  • Bij bouw van stallen kan er nog veel verbeterd worden. Bijvoorbeeld de Pro Dromi  kraamstallen, waarin zeugen los lopen, zijn initiatieven die nog ver van ons bed lijken, maar er toch uiteindelijk gaan komen. Het eist wel nog meer diergerichtheid. Juist de Nederlandse varkenshouder kan door zijn vakmanschap met dit soort systemen werken.
  • Het inzetten van ontstekingsremmers/pijnstillers kan bv bij griep soms al voldoende zijn. Los van de discussie over antibiotica: zieke dieren verdienen een behandeling.

Op het punt van welzijn heeft onze sector de afgelopen jaren al heel veel stappen genomen. Denk bijvoorbeeld aan groepshuisvesting, gezondheidsbeleid en meer kennis en vakmanschap.

Zoals gezegd geldt voor het onderwerp welzijn de regel dat het beter is dat we zelf het initiatief nemen/houden en zo voorkomen dan anderen dat doen.
Juist in onze sector zelf zit de kennis om dit verantwoord te doen.