Hogere gezondheid

De overheid legt strenge regels op wat betreft antibioticum gebruik. De sector moet open en transparant zijn over wat er in de bedrijven gebeurd. Te vaak is in het verleden een bedrijfsprobleem onder controle gehouden met de inzet van antibiotica. Dit gaf meestal een tijdelijke oplossing met een beperkt rendement.

We moeten zoeken naar een structurele oplossing voor problemen op de bedrijven. Het PED virus heeft recent een en ander nog weer eens duidelijk gemaakt.

  1. Zorg dat ziektes het bedrijf niet binnenkomen. Hoe is de staat van uw hygiënesluis, quarantaine en adaptatie stal, kadaver afvoerplaats, afleverruimte van de biggen of varkens, schone weg-vuile weg? Bijna overal is op één of meerdere van deze zaken wel wat te verbeteren. De Oosthof adviseert u graag.
  2. Is er toch ziekte op het bedrijf hoe kunnen we die dan compartimenteren tot één hok, één afdeling, één leeftijdsgroep?
  3. Als er een ziekte is, hoe kunnen we die dan weer kwijt raken of in ieder geval zorgen dat er geen schade door geleden wordt?

Bij bovenstaande spelen natuurlijk erg veel factoren een rol. Voor u als varkenshouder en uw medewerkers met drukke dagelijkse werkzaamheden vaak een onoverzichtelijk probleem. Wij wijzen u graag weg naar een gezonde en duurzame toekomst voor uw dieren en uw bedrijf.

Door Johan Kamp, varkensdierenarts.