Geplaatst op: 6-8-2014

Aanbesteding voor Aujeszky vaccins

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)hebben afgelopen week een aanbesteding uitgeschreven voor het op voorraad houden en leveren van vaccin tegen de ziekte van Aujeszky.

De aanbesteding houdt in dat na vaststelling van een uitbraak direct maximaal 900.000 doses per uitbraak geleverd kunnen worden voor de eerste vaccinatie van varkens. Daarnaast moet er binnen 14 dagen na de levering voor de eerste vac

cinatie een gelijke hoeveelheid vaccin geleverd worden.

Maximaal 9 miljoen doses
Het exacte aantal vaccin dat geleverd dienen te worden is afhankelijk van de omvang van de uitbraak. Op grond van een berekening van een uitbraak in het meest varkensdichte gebied wordt door EZ en RVO uitgegaan van maximaal 9 miljoen doses.

De aanbesteding sluit op 15 september 2014.

Nederland is vrij
Nederland is sinds 1 januari 2009 officieel vrij van de ziekte van Aujeszky. Mocht de ziekte op een varkensbedrijf ontdekt worden dan wordt deze bestreden middels vaccinatie. Hierbij wordt in een gebied met een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf gevaccineerd met een markervaccin. Besmette bedrijven in deze cirkel worden opgespoord, waarbij eventueel de vaccinatiecirkel kan worden uitgebreid.

Als de virusverspreiding door de vaccinatie tot stilstand is gekomen, gaan de gezonde dieren van de besmette bedrijven vervroegd naar het slachthuis. Op de niet-besmette bedrijven wordt met bloedonderzoek bevestigd dat ze echt niet besmet zijn geraakt, waarna alle beperkingen zullen worden opgeheven.

Tekst: Joyce Cornelissen
Beeld: Agrio Uitgeverij

Bron: www.pigbusiness.nl