Geplaatst op: 27-12-2014

Aparte categorie speenbiggen voor medicijnregistratie

Per 1 januari 2015 worden medicijnen die voorgeschreven zijn voor gespeende biggen tot 25 kg op een apart logboek genoteerd. Dit wordt daarna ook zo geregistreerd bij VETCIS. Om foute registraties en Dier-Dag-Doseringen te voorkomen verzoeken wij u daarom per 1 januari bij elke bestelling door te geven voor welke diergroep het medicijn bedoeld is: zeugen, gespeende biggen of vleesvarkens.