Geplaatst op: 20-5-2014

Bestrijden van streptokokkeninfecties bij varkens is zonder antibiotica niet eenvoudig

De bacterie Streptococcus suis veroorzaakt vaak ziekte en ook sterfte bij varkens. Preventief worden onwenselijk veel antibiotica gebruikt. Niels Dekker onderzocht of andere maatregelen de verspreiding van de kiem tussen varkens en de ziekte kunnen verminderen. Het blijkt dat bestrijding van de bacterie in de varkenshouderij niet gemakkelijk is. De maatregelen die werden onderzocht sorteerden geen effect. Meer onderzoek om het antibioticagebruik terug te dringen is nodig. Op 15 mei hoopt Dekker te promoveren aan de Universiteit Utrecht. 

Van de Streptococcus suis bacterie bestaan verschillende stammen. Twintig jaar geleden was serotype-2 de belangrijkste ziekteverwekkende streptokok bij varkens in Nederland, nu is dat serotype-9. Vandaar dat in het onderzoek serotype-9 centraal stond. Dekker onderzocht of bepaalde enzymen die in het laboratorium de bacterie konden doden ook biggen zouden kunnen beschermen tegen besmetting of ziekte door serotype-9. Dit bleek niet het geval. 

Ook bleek het voorkómen van direct contact tussen biggen door extra afstand tussen biggenhokken de bacterie-overdracht nauwelijks te vertragen, waarschijnlijk door efficiënte bacterie-verplaatsing door de lucht. Vaccinatie van biggen met dode streptokokken-stammen, zoals uitgevoerd op varkensbedrijven, bleek de serotype-9-verspreiding en ook de ziekte niet te reduceren. Opvallend genoeg beschermt serotype-2-vaccinatie wel tegen ziekte. Een verklaring hiervoor is niet gevonden.

Bleef de vraag wat de verschuiving van serotype-2 naar serotype-9 heeft veroorzaakt. Onderzocht is of door gelijktijdige infectie met beide serotypen de bacterie-kolonisatie en het ziektebeeld verandert. Door gelijktijdige aanwezigheid van serotype-9 met serotype-2 werden de door serotype-2 opgewekte ziekteverschijnselen gereduceerd, terwijl de serotypen-verspreiding onveranderd bleef. Een verklaring hiervoor werd niet gevonden.

Bron: www.agriholland.nl