Geplaatst op: 8-10-2015
Afbeelding: prrs-aanpak-loont

Extra marge door gedegen PRRS-aanpak

Dat PRRS varkenshouders bezighoudt, blijkt wel uit de deelnamelijst voor het PRRS-congres van De Oosthof op 6 oktober. Er zijn al honderd aanmeldingen voor dit evenement. De geschatte financiële voordelen bij een geslaagde PRRS-aanpak op vleesvarkensbedrijven liegen er niet om: het kan vier tot acht euro per vleesvarken opleveren. Ook de meeropbrengst van drie tot vier euro per big, maakt het bezoeken van die bijeenkomst ook voor fokkers interessant.

Aan de basis van het congres ligt het project De Noaberbig van De Oosthof dierenartsen in de Achterhoek, Twente en Salland. Hierin werken varkenshouders met dierenartsen samen om PRRS uiteindelijk van hun bedrijven te bannen. Ze komen daarom regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken. Tijdens de tweede bijeenkomst op 29 september bespraken de varkenshouders de op hun eigen bedrijf uitgevoerde biosecuritycheck. MSD verwerkte hun gegevens tot scores. Hieruit kwamen interessante verbeterpunten naar voren. Bij een vermeerderingsbedrijf kon de interne biosecurity verbeterd worden, omdat de aangevoerde dekrijpe fokgelten nog steeds direct in dekstal werden geplaatst. De ondernemer was zich hiervan bewust en meldde direct een adaptatiestal te bouwen als de financiële middelen het toelaten.

Bij een ander varkensbedrijf kwam duidelijk naar voren dat het strikt toepassen van schone en vuile weg nagenoeg onmogelijk was. Dit bedrijf met biologisch gehouden varkens controleerde dieren buiten, waarbij over de vuile weg werd gelopen. Aanpassingen van de bedrijfsstructuur zijn ook voor dit bedrijf momenteel niet uitvoerbaar.

Naast het blijven monitoren van de PRRS-status van de deelnemende varkensbedrijven, willen de projectdeelnemers het varkenstransport verbeteren. Met behulp van zogenaamde rodac-plaatjes is op een snelle manier vast te stellen of de vrachtwagen goed is schoongemaakt. Meer inzicht in de hygiënestatus moet snel schonere vrachtwagens opleveren, verwacht De Oosthof.