Geplaatst op: 27-1-2015

Lichtpunt voor varkenssector

Volgens de Rabobank zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het eerste kwartaal van 2015 matig. Na een teleurstellende vierde kwartaal van 2014, waar zowel de biggen- als varkensprijzen onderuit gingen, is er volgens de Rabobank weinig kans op substantieel herstel in het begin van dit jaar. De daling van de prijzen is volgens de Rabobank het gevolg van de opgelopen voorraden. Een opwaartse beweging van de prijzen zou kunnen komen van een snelle daling van de euro, ten opzichte van de dollar en de waarschijnlijke heropening van Rusland voor een aantal landen in de Europese Unie.

Gedeeltelijke heropening Russische grens

Koen van Bergen, sectormanager varkenshouderij bij de Rabobank, verwacht voor 2015 dat de voerwinsten van fokzeugen 15 tot 20 procent en van vleesvarkens 5 tot 10 procent beneden het langjarig gemiddelde uitkomen. “De Russische markt gaat waarschijnlijk weer open voor een beperkt aantal vleesproducten uit een aantal EU-landen, waaronder Nederland. In het eerste kwartaal verwachten we daardoor nog vrijwel geen impact op de prijzen, maar samen met een verdere daling van de euro ten opzichte van de dollar kan dit wel een lichtpunt zijn voor de sector”, aldus Van Bergen.

Moeizaam eerste kwartaal

Voor het eerste kwartaal van 2015 verwacht de Rabobank een moeizaam eerste kwartaal voor de gehele Nederlandse varkenshouderij. Het seizoensmatig prijsherstel zal beperkt zijn en onvoldoende om de kostprijs volledig af te dekken. De export zal daarnaast moeizaam blijven en de consumptie blijft in het eerste kwartaal ook onder druk, terwijl de opgebouwde voorraden boven de markt blijven hangen. “We verwachten dat de voerprijzen stabiel blijven of licht dalen, als gevolg van valuta  effecten en aanzienlijke voorraden”, stelt de Rabobank. “De genoemde ontwikkelingen hebben een negatieve impact op de voerwinsten op jaarbasis. Varkenshouders doen er goed aan hun eigen liquiditeitspositie voor 2015 in beeld te brengen en deze maandelijks te monitoren”, aldus de Rabobank.

Bron: www.demolenaar.nl