Geplaatst op: 10-1-2014

Nieuwsbrief Varkenshouders Januari 2014

2013 is voorbij gevlogen. Een bewogen jaar wat betreft regelgeving en economie van de sector. De melkveehouders hebben goede melkprijzen gehad. En ze krijgen niet te maken met melkveerech-ten zoals het er nu uit ziet. Dus mogelijk kunnen ze groeien na af-schaffing van het melkquotum in 2015. Van de andere kant is het nog maar de vraag wat het effect van de bio-energie uit landbouw-gewassen gaat betekenen voor de voerprijzen.
De varkenshouders hebben iets betere prijzen gehad dan 2012 en de voerprijzen zijn gedaald. Dat was echter ook wel heel hard nodig. Zoals deze week iemand tegen mij zei: we heb-ben meer verdiend maar alles gebruikt om de gaten van de vorige jaren te dichten (bij de bank), dus we hebben nog niet het gevoel dat we meer te besteden hebben. Daarnaast blijven de varkensrechten gewoon bestaan volgens de plannen van Dijksma, een probleem voor de marktwerking. Vion heeft nog steeds grote proble-men en heeft veel schandalen gekend. Een zeer slechte zaak in een markt waarin grote Duitse slachterijen steeds meer de markt gaan beheersen en de inkooporganisaties van de supermarkten steeds machtiger worden. Uit Wageningens onderzoek blijkt dat het aandeel milieu en welzijn gerelateerde kosten van Ne-derlands varkensvlees het hoogste in Europa is!


De Oosthof dierenartsen hebben dit jaar weer hun best gedaan om uw bedrijf te begeleiden, de dieren gezond te houden of gezond te maken en uw technische resultaten te verbe-teren. Wij hopen dat mede daardoor uw bedrijf een gezonde toekomst tegemoet gaat. Wij bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar en wij wensen u een gezond, gelukkig en succesvol 2014. In de nieuwsbrief van Januari 2014, ziet u wat er o.a. te verwachten is.


Johan Kamp, namens alle dierenartsen en assistentes van De Oosthof praktijken.