Geplaatst op: 4-12-2014

Nog geen einddatum voor couperen

Sharon Dijksma wil nog geen einddatum voor couperen van biggenstaarten vastleggen. Ze wil eerst meer duidelijkheid over de voortgang op Europees niveau en de resultaten afwachten van een Nederlandse onderzoek.

Dan pas zal staatssecretaris Dijksma met de partners in de Verklaring van Dalfsen afspraken maken over een realistische einddatum om verantwoord te stoppen met couperen. Dijksma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer verzocht de regering een einddatum vast te stellen waarop het couperen van biggenstaartjes in Nederland beëindigd moet zijn.

Verklaring van Dalfsen
De partners van de Verklaring van Dalfsen werken aan het voorkomen van staart bijten, het stapsgewijs iets langer laten van de biggenstaart en het op termijn verantwoord stoppen met couperen. In het kader hiervan verricht Wageningen UR een onderzoek 'Verantwoord omgaan met staarten' dat naar verwachting medio 2015 inzicht zal geven of en welke perspectiefvolle oplossingsrichtingen bestaan.

De verklaringspartners verkennen daarnaast met een aantal Europese landen de mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken en te komen tot vergelijkbare afspraken als in de Verklaring van Dalfsen.

Bron: www.pigbusiness.nl