Geplaatst op: 13-6-2014

Start gemaakt met Richtlijn Streptococcen

Verschillende richtlijnen voor dierenartsen, hoe met ziektes om te gaan qua diagnostiek en behandeling, zijn in de maak. De eerste richtlijn is inmiddels gereed. De richtlijnprimeur is voor Streptococcen die hersenvliesontsteking bij varkens veroorzaken.

Meest in het oog springen de volgende zaken: op een bedrijf waar alleen individueel behandeld hoeft te worden tegen hersenvliesontsteking kan bij een uitbraak alleen TMP/S worden ingezet.

Als blijkt na laboratorium onderzoek dat de Streptococ resistent is tegen TMP/S dan mag Amoxycilline worden gebruikt als tweede keuze middel, echter alleen binnen 14 dagen na het bezoek van de dierenarts. Het gebruik van Albipen LA valt ook onder deze richtlijn omdat het een tweede keuze middel is.

Een probleembedrijf ten aanzien van hersenvliesontsteking moet 4 keer per jaar dieren insturen voor sectie (omschrijving probleembedrijf: inzet tweede keuze middelen en/of een dierdagdosering boven 22).

Bij medicatie tegen hersenvliesontsteking op een niet-probleembedrijf moeten er 2 keer per jaar dieren worden ingestuurd voor sectie. Het besluit tot een groepskuur kan genomen worden als 5 procent van de dieren binnen een periode van 5 dagen ziekteverschijnselen vertoont of 4 procent binnen 24 uur.

Lees meer hierover in onze nieuwsbrief van juni.