Geplaatst op: 11-4-2014

Varkenshouders moeten zich bij ziekenhuisbezoek melden in verband met MRSA

Een ziekenhuis is voor de meeste varkenshouders (gelukkig) een onbekende plek. Maar wanneer men dan toch naar het ziekenhuis moet, is er al meteen een onaangename verrassing. Varkenshouders en hun gezinsleden moeten zich apart melden. 

Dat met het oog op het mogelijke dragerschap van MRSA. Veel mensen valt dat rauw op het dak. Gezondheidsproblemen van jezelf of van gezinsleden, de onbekendheid met een ziekenhuis en dan komt dat er ook nog bij. 

LTO heeft, in overleg met ziekenhuizen, al veel praktische problemen kunnen oplossen. Ook zijn de Deskundigen Infectiepreventie in de ziekenhuizen bereid gevonden om als contactpersoon op te treden. Dat deze Deskundigen hun taak serieus nemen bleek afgelopen zaterdag. Toen waren 15 Deskundigen Infectiepreventie uit Brabantse en Limburgse ziekenhuizen op bedrijfsbezoek. Bezocht werden een melkvee-, pluimvee- en varkensbedrijf. Dat alles om de veehouderijsector beter te leren kennen en zo veehouders nog beter te kunnen helpen. 

Daarom de tip om, ingeval van misverstanden of onduidelijkheden in het ziekenhuis, te vragen naar de Deskundige Infectiepreventie. Zij willen en kunnen verder helpen. 
Voor meer informatie [email protected]

Bron: www.lltb.nl