Geplaatst op: 19-8-2014

Verkorten daglichtlengte voorkomt verwerpen

Zeugenhouders kunnen verwerpers voorkomen door de daglichtlengte voor hun zeugen te verkorten. Dit kan bijvoorbeeld door ramen dicht te maken, met name aan de zonkant voor een koelend effect, en overdag de lampen te laten branden.

Niet alleen in de dekstal is licht van belang maar ook in de wachtstal tot 1 maand dracht, meldt de Oosthof, samenwerkende dierenartsenpraktijken in zijn nieuwsbrief. Volgens de huidige wetgeving mogen zeugen in de eerste 4 weken niet meer vast.

Andersom kunnen zeugenhouders in het najaar ook de daglichtlengte verlengen. Dit kunnen zeugenhouders doen door in het najaar lampen te vernieuwen en langer te laten branden en bij frisse nachten de luchtinlaat te verkleinen.

Snel weer in groep
Momenteel zijn er goede resultaten om de zeugen zo snel mogelijk na het dekken in de groep te doen. Dus uiterlijk 4 dagen en het liefst nog eerder.

Conditieverlies speelt ook een belangrijke rol. Probeer de voeropname in de kraamstal op peil te houden door drie keer per dag te voeren en extra water te verstrekken. De eicellen vormen zich aan het einde van de lactatie. Deze kunnen verbeterd worden in kwaliteit door 150 gram dextrose gedurende vijf dagen voor het spenen te verstrekken.

Het voerniveau rond het dekken en gedurende de eerste vier weken van de dracht moet van dien aard zijn dat de zeugen in conditie toe nemen. Drie kilogram per dag is een goede richtlijn voor een doorsnee zeug. Een zeug mag dus na introductie in de groep niet wegblijven bij het voerstation.

Tekst: Tom Schotman / de Oosthof samenwerkende dierenartsenpraktijken